Steg för steg kring spel regler

1. Börja varje hål på en
utslagsplats ”Tee”

Varje bana har olika utslagsplatser avsedda för varje hål, vilka vanligtvis markeras med stenplattor, informations-stolpar eller liknande. Det är tillåtet att trampa över utkasts-markeringen efter det att discen har släppts. Utslagsplatserna kallas för ”tees” och är ofta lätta att hitta med hjälp av olika markeringar (pilar) uppsatta runt om och på banan. När man är klar med ett hål (en korg) letar man upp nästa utslagsplats, går dit och börjar nästa kastrunda.

2. Kast ordning

Vanligtvis lottas kast ordningen vid början av en bana. Under spelets gång ska den vars disc ligger längst ifrån korgen alltid kasta först. När alla spelare klarat hålet/korgen och står vid en ny utslagsplats ska den som fick bäst resultat (minst antal kast) hålet innan kasta ut först.

3. Kast-regler

Vid utslagsplatsen får man ta sats fram till utslagsmarkeringen men inte längre. Vid övriga kast på banan får man kasta discen från där discen landade efter föregående kast, och även här ta sats bara man stannar innan föregående discs landningsposition. Det är tillåtet att kasta ståendes vid sidan av eller bakom (inte framför) discen genom att ha en fot på platsen där föregående disc landade. Vid kast över 10 meter från korgen är det tillåtet att falla över efter kastet, så kallat eftersving (om detta görs närmare än 10 meter från korgen räknas det som övertramp och kan resultera i pliktkast).

4. Pliktkast

Ett pliktkast innebär att du som spelare på något sätt blir bestraffad med ett extra kast.
Pliktkast utdelas när discen hamnar utanför banan (OB) eller vid upprepade övertramp.

5. Fulländat hål när discen
ligger i korgen

När alla spelare fått i sin disc i korgen är det hålet/korgen klart och man kan gå vidare till nästa utslagsplats. Discen måste landa i korgen eller i kedjorna. Det är inte godkänt och hålet/korgen är inte klar om discen bara snuddar vid eller rör korgen utan att ligga i.

6. Räkneregler

Målet med discgolf är att få så få kast som möjligt. Mängden kast per hål räknas enligt följande sätt:

Par är det antal kast en spelare bör klara ett hål på. Klarar man hålet på ett kast mindre än par kallas det birdie. Kastar man fler än par kallas det Bogey. Exempelvis innebär tre kast på ett par tre hål att man går på par.

Efter varje hål/korg räknar man ihop mängden kast för att sedan kunna avgöra vinnaren.

7. Träd, buskage och övriga hinder
är en del av banan

Alla discgolfbanor ser olika ut men har för det mesta många olika hinder såsom träd, buskar, stenar, murar, byggnader och stolpar. Alla hinder på en bana är en del av spelet och får ej flyttas eller ändras på.